Psychosomatika ako vzájomné pôsobenie tela a duše

Počuli ste už niekedy o tom, že príčinou fyzických ochorení a chorôb by mohol byť náš emocionálny stav? Aj keď klasická medicína tieto tvrdenia odmieta, čoraz viac sa ukazuje, že dlhodobý stres a negatívne emocionálne zážitky zasahujú aj do nášho fyzického zdravia. Vzťah medzi duševným a fyzickým stavom sa nazýva psychosomatika. Pôvod tohto slova pramení zo starovekej gréčtiny. V súčasnosti sa mnohí psychológovia i samotní lekári zaoberajú skúmaním vplyvu emocionálneho stavu na naše fyzické zdravie. Prečítajte si v nasledujúcich riadkoch oveľa viac informácií o psychosomatike.

Nedostatok výskumov o vplyve emócií na zdravie

Psychosomatika a jej štúdie
Poznatky o psychosomatike

Aj keď sa dnes o psychosomatike pomerne dosť hovorí, pravdou je, že neexistujú žiadne relevantné výskumy, ktoré by vzájomný vzťah emócií a nášho tela potvrdzovali. Absentujú však aj také, ktoré by ho vyvrátili. V súčasnosti prebieha niekoľko rozsiahlych výskumov, na ktorých výsledky si budeme musieť počkať. Napriek tomu sa dlhodobá psychická záťaž považuje za rizikový faktor rôznych ochorení. Ak ste už niekedy zažili dlhodobejší stres, určite ste sa necítili dobre a začali sa u vás objavovať bolesti hlavy, únava, bolesť svalov, mierna zimnica a podobne. Teraz si predstavte, že by ste takýto stav zažívali dlhé mesiace či roky vkuse. Takéto stavy môžu vyústiť do oveľa vážnejších chorôb, ako napríklad rakovina alebo mŕtvica. Aj keď nie je psychosomatika potvrdená žiadnymi relevantnými medicínskymi výskumami, neznamená to, že by sme ju mali ignorovať. Spôsob, akým človek žije, ovplyvňuje jeho mentálne zdravie, ktoré následne ovplyvňuje to fyzické. 

Starostlivosť o vlastné zdravie je prvoradá

Psychosomatika je z pohľadu medicíny skutočne zaujímavou oblasťou. Pravdou však zostáva, že my sami môžeme do istej miery ovplyvniť svoje fyzické zdravie. V prvom rade je mimoriadne dôležité starať sa o svoje duševné zdravie. Emócie sú ľuďom prirodzené a preto by sme sa nemali báť ich vyjadrovať. Čím viac s ľuďmi komunikujeme, tým viac porozumieme nielen im samým, ale aj sami sebe. Dbajte na to, aby ste sa cítili duševne v pohode vo svojej práci i doma. Akonáhle vás niečo rozruší alebo ste v strese, premýšľajte o tom a snažte sa to vyriešiť. Ak máte záujem dozvedieť sa viac o psychosomatike, neváhajte navštíviť webovú stránku https://silverdium.sk/.