Otevření restaurace je náročný proces, ale základem je nenechat se odradit

Přestože podnikání v gastrosektoru není v současné době procházkou růžovou zahradou, ale pro mnohé je stále otevření restaurace je sen, který si chtějí naplnit. Pokud byste se nepokusili tento sen naplnit, možná časem byste toho litovali. Pokud si myslíte, že vaše restaurace bude mít potenciál, zakryje díru v trhu, a to například bude dostupná pro lidi, bude se nacházet někde, kde v okolí žádná restaurace není. Důvodem, proč otevřít restauraci, může být také nabídka specifického jídla, specifické kuchyně nebo chcete oslovit jen některou skupinu lidí. V takovém případě se určitě nenechte odradit a otevření restaurace může být skvělý nápad. 

Víte, co všechno musíte vyřídit?

Přípravy na otevření restaurace
Administrativa k otevření restaurace

Otevření restaurace je den, na který možná čekáte a neumíte se už dočkat. Avšak tomuto dni předchází velmi důležitá příprava a samozřejmostí je i vyřízení všech potřebných náležitostí. Základem je vyřídit si živnostenský list a tedy ohlásit začátek podnikání na živnostenském úřadě a samozřejmě nevynechejte ani daňový úřad. Při vybavení živnosti budete dokládat, že máte způsobilost podnikat v gastro sektoru, tedy že máte patřičné vzdělání nebo požadovanou praxi. Bez vybavení živnosti nestupte k otevření restaurace, protože vám hrozí i pokuta. Před tím než přijde den, kdy nastane otevření restaurace, oslovte také úřad veřejného zdravotnictví, který se nachází v okolí vašeho provozu. I od nich potřebujete povolení k podnikání. Bez kladného souhlasu z regionálního úřadu veřejného zdravotnictví nemůžete otevření restaurace zahájit. Základním dokumentem, který je třeba vypracovat je podnikatelský plán, který vám pomůže při začátcích podnikání a zároveň jej mohou vyžadovat vaši investoři nebo banka, pokud žádáte podnikatelský úvěr. otevření restaurace není možné, pokud nemáte vypracovaný reklamační řád, provozní řád, požární řád. Když už máte najaté i zaměstnance, kteří budou pracovat, budou muset absolvovat různá školení, jako například školení o bezpečnosti při práci a ochrany zdraví. Toto jsou ty nepříjemnější části, pokud uvažujete o zahájení podnikání v gastro sektoru. Těmi příjemnějšími jsou samozřejmě zařizování restaurace, výběr pracovníků, sestavování menu a nápojového lístku. Chcete-li se dozvědět více o otevření restaurace, navštivte webovou stránku http://www.ikelp.cz. a získejte všechny potřebné informace na jednom místě. Nenechte se odradit papírovačkami a jděte si za svým snem – snem o vlastní restauraci.