Medium voltage electric motors and some useful knowledge in this field

In practice, medium voltage electric motors are sought after mainly for the amount of power offered by a specific application. Typical power output is up to 20.000 kW. Compared to medium voltage electric motors, there are low-voltage variants whose power ranges between 160 and 2,400 kW. Due to the high frequencies, it is necessary to provide a special winding treatment. From a technological point of view, however, this is a rather problematic solution. A separate category is therefore medium voltage electric motors, which require knowledge of the issue at a very good level. The power range is relatively wide and the producers bring it to the market in several variants with different types of cooling.  

Medium voltage electric motors and frequent installation errors 

Composition and equipment of medium voltage electric motors
Advantages of the medium voltage electric motors

The basic prerequisites for the correct use of medium voltage electric motors include, in particular, professional assembly, their overloading during operation and appropriate protection. In the following lines we will focus on these problems with medium voltage electric motors. The first area is therefore the involvement of electric motors, and any technician with sufficient experience and professional qualifications simply needs to know that this process must follow the attached scheme. If 400 / 230V, Y / D is indicated on the rating plate, it is necessary to select the star connection on the terminal block. The indicated voltage 400 V, D requires connection to the terminal block in a triangle. It is then possible to connect the electric motor to the mains and connect it directly. If you have any doubts about the connection of medium voltage electric motors, you should definitely leave this to experts. Another mistake, often discovered in practice, is repeated overload of the electric motor. However, the vast majority of engines on the market are able to withstand a small overload for a short time. However, such operation is not recommended by the manufacturers and the information on the label must be respected in this respect. If you ignore these recommendations, the engine is quite likely to malfunction and the manufacturer will not accept any complaints. 

For more information, visit the website https://vyboelectric.com/.

Čistička vzduchu a podľa čoho by sme ju mali vyberať

Výber čističky vzduchu nemusí byť vôbec jednoduchým, práve preto sa v nasledujúcich riadkoch pozrieme na niektoré zo základné parametre ich výberu. Jedným zo základných parametrov čističky vzduchu je množstvo vzduchu. Tento údaj je výrobcami i predajcami uvádzaný v m3 a zákazníkovi poskytuje informáciu o tom, že aký objem vzduchu dokáže dané zariadenie prefiltrovať za 1 hodinu. Dôkladné zváženie tohto údaju vám pomôže vybrať tú správnu čističku. Čím je toto číslo vyššie, tým väčšiu miestnosť dokáže čistička vzduchu obhospodarovať alebo v prípade menších miestností bude vedieť o to rýchlejšie prefiltrovať vzduch v nich.  

Čistička vzduchu a zopár dôležitých údajov 

Čistička vzduchu zlepší vaše bývanie
Výrobcovia čističiek vzduchu

Ako však zistiť, ktorá čistička je ideálne pre vašu miestnosť? Jednoduchým výpočtom viete túto otázku zodpovedať. Z vašej strany je potrebné vypočítať objem konkrétnej miestnosti a daný výsledok násobiť konkrétnym koeficientom. Toto číslo sa líši v závislosti od toho komu bude čistička vzduchu slúžiť. Toto číslo by malo byť niekoľkokrát väčšie, len vtedy totižto dokáže zariadenie plniť svoju funkciu na požadovanej úrovni. V prípade ľudí trpiacich na alergie či astmu hovoríme o 4 – násobku, pri ostatných ľuďoch približne o 2,5 – násobku. Ak budete čističku vzduchu používať vo viacerých miestnostiach, tak pri stanovení vzduchového výkonu pred jej kúpou je samozrejme potrebné vychádzať z objemu najväčšej miestnosti. Rozhodne urobíte lepšie, ak si zaobstaráte čističku s podstatne vyšším výkonom ako by bol potrebný pre vaše miestnosti. Výkonnejšie zariadenie v priestore s menšou výmerou bude pracovať častejšie a pri nižších otáčkach, v dôsledku čoho bude jej prevádzka úspornejšia a tichšia. Horším variantom by bolo, ak by ste zvolili po stránke výkonu slabšiu čističku vzduchu a umiestnili ju do neprimerane väčšieho priestoru. Jej chod bude potom charakteristický vyššími otáčkami, bude hlučnejšia a počas prevádzky vám spotrebuje viac elektrickej energie. Čistička vzduchu je vo väčšine prípadov uvedená na trh s dokonalou úrovňou filtrácie, pri ktorej dokáže zachytiť nečistoty rozptýlené vo vzduchu v číslach veľmi blízkych úrovni 100%. Kvalitné zariadenia pracujú na niekoľkoúrovňovej filtrácii vzduchu, čo znamená, že prístroj využíva niekoľko rôznych technológií tak, aby mohla zákazníkovi priniesť čo najvyššiu účinnosť.  

Viac o čističkách vzduchu nájdete na internetovej stránke https://smartmagazin.sk/