Zvoľte si efektívne vykurovanie domu!

V súčasnosti máme k dispozícii množstvo spôsobov, ktoré nám dokážu zabezpečiť naozaj dostatočné vykurovanie domu. V tomto prípade záleží od jednotlivcov, aké vykurovanie si pre svoj dom zvolia. Každého osloví niečo iné a každý je spokojný s niečím iným, čo mu vyhovuje. Je však dôležité to, aby ste si vybrali ideálne kúrenie do vášho domu, ktoré bude dostatočné a vyhovujúce. Dnes existuje mnohí inovatívnych spôsobov, ako mať naozaj kvalitné vykurovanie domu

Nové možnosti, ktoré oslovili širokú klientelu…

Vykurovanie domu na množstvo spôsobov
Zdroje na efektívne vykurovanie domu

Medzi tieto typy patrí najmä podlahové vykurovanie domu. V minulosti sa podlahové vykurovanie domu vyskytovalo v domácnostiach veľmi zriedkavo a ak sa už vyskytovalo, bolo umiestnené predovšetkým v kúpeľniach a na toaletách. Bolo to najmä z toho dôvodu, že v týchto častiach domu sa vyskytuje dlažba, ktorá je prirodzene chladnejšia než iný typ podlahy. Dnes však môžeme podlahové vykurovanie domu vidieť v mnohých domácnostiach. Mnohé novostavby sa dnes nezaobídu bez podlahového kúrenia. Tento typ vykurovania sa vyskytuje najmä v prípade rodinných domov, akým je napríklad bungalov. Podlahové kúrenie sa dnes vyskytuje v mnohých domoch a po celom dome. V tomto prípade ide o veľmi efektívne vykurovanie domu, ktoré dokáže vykúriť naozaj celý dom rovnomerne. Keďže sa teplo dostáva od podlahy, dokáže rovnomerne prejsť do celej miestnosti, kedy sa môžete tešiť z príjemného tepla. Dnes môžeme vidieť v mnohých domácnostiach krb. Je to naozaj rýchly prísun tepla na počkanie avšak, ako hlavný zdroj tepla v domácnosti sa naozaj neodporúča. Ide skôr o efekt a príjemnú pohodu, ktorú krby ponúkajú. Vyzerajú dobre, ale ak nemáte komín spojený s ostatnými miestnosťami, tak sa naozaj ťažko teplo dostane do celého zvyšku domu. Vykurovanie domu závisí od výberu klienta a od toho, aký typ kúrenia sa čo najviac hodí do vašej domácnosti. V tomto prípade by ste určite mali zvážiť viacero možností, ktoré by ste mohli zvoliť. V prípade, že hľadáte to správne vykurovanie do vášho domu, určite by ste mali navštíviť internetovú stránku https://vykurovanie24.sk/ , kde nájdete množstvo tipov a rád, ktoré dokážete  využiť v prípade vášho domu a domácnosti. V tomto prípade myslite však nato, že kúrenie domu predstavuje väčšiu investíciu, ktorú by ste si mali dostatočne v predstihu premyslieť.

Aké vykurovanie zvoliť v domácnosti?

Pri stavbe rodinného domu rozhodujú majitelia o mnohých veciach. O tom akú zvolia strešnú krytinu, aké budú okná, dvere, podlahy, fasádu a podobne. Jedným z tých dôležitejších rozhodnutí je aj to aké vykurovanie zvolia v dome. Či budú majitelia kúriť elektricky alebo plynom alebo na tuhé palivo. Kotly na drevo, plynové kotly či elektrické, všetky typy vykurovania majú svoje výhody a nevýhody. Samozrejme, že musíte prihliadať aj to, v akej časti bývate a či vami zvolené kúrenie je dostupné.  

Kotly na drevo sa dajú využiť všade

Kotly na drevo sa hodia do rodinného domu
Údržba kotlov na drevo

Na rozdiel od plynových kotlov, kotly na drevo môžete využiť takmer v každej lokalite. Ak bývate v časti, kde nie je dotiahnutý plyn, asi ťažko budete používať plynový kotol. Preto kotly na drevo, resp. kúrenie na tuhé palivo má veľkú výhodu a veľmi často sa používa. Kotlov na drevo je mnoho typov. Sú kotle splyňujúce alebo kotle, ktoré už majú rôzne zásobovače tak, aby ste s prikladaním dreva alebo iným tuhým palivom mali čo najmenej práce a zároveň, aby boli skutočne efektívne. Mnoho ľudí odrádza fakt, že treba chodiť často dokladať drevo, takmer každú hodinu. Tento fakt je už dnes úplný prežitok, pretože mnoho kotlov na drevo má zásobníky, kde si naukladáte drevo na niekoľko hodín až dní a sám kotol si toto drevo berie tak, ako ho potrebuje a samotní majitelia nemajú s vykurovaním takmer žiadne starosti. Samozrejme, že počiatočné náklady na takého kotly na drevo alebo iné tuhé palivo ako sú brikety či pelety sú vyššie. Avšak v tom prípade sa určite oplatí investovať. Zabezpečí vám to oveľa efektívnejšie kúrenie. Jedinou podmienkou je mať prichystané drevo, najlepšie na určitú dĺžku, aby sa v zásobníku neskôr nevyskytol nejaký problém.

Suché drevo je najlepšie

Pre kotly na drevo je určite najlepšie suché drevo. Každá vlhkosť v dreve určitou mierou poškodzuje kotly na drevo. Nie veľa, ale predsa. Preto sa odporúča do kotla dávať len suché drevo. Najlepšie je ak je uskladnené v suchej miestnosti alebo aspoň pod strechou, keď ho máte odložené vonku. Nemalo by byť ani príliš zhnité a už určite nie natreté nejakou farbou.

Viac o kotloch na drevo nájdete na http://vykurovanie24.sk

Ako nám slúži tepelné čerpadlo?

Slovné spojenie tepelné čerpadlo je najmä pri rodinných domoch dnes veľmi frekventované. Pre tých z nás, ktorí nie sú stavbári alebo sa sťahujú do domu z paneláku, by tak vysvetliť tento pojem vlastnými slovami mohlo byť náročné. Najväčšia časť energie spotrebovanej v podmienkach domácností pripadá na zabezpečenie vykurovania a prípravu teplej úžitkovej vody. Vykurovanie prostredníctvom oleja na to určeného alebo vďaka zemnému plynu môže byť ekonomicky náročné, pozrime sa teda na výhody tepelného čerpadla.

Tepelné čerpadlo ako pokrokový nástroj vykurovania

Pri vysvetlení princípu fungovania tepelného čerpadla sa môžeme oprieť o chladničku. Tá odoberá teplo obsiahnuté v potravinách a odvádza ho von. Tepelné čerpadlo potom odoberá teplo zo zeme, vzduchu alebo vody a odvádza ho do vykurovacieho systému. V praxi je najviac frekventovaným riešením čerpadlo získavajúce teplo zo zeme, ktorého prvý okruh je naplnený soľankou cirkulujúcou v zemných sondách. Pod sondou rozumieme plastovú rúrku umiestnenú niekoľko metrov pod zemským povrchom. Soľankou následne označujeme zmes vody a nemrznúcej zmesi, ktorá neškodí svojmu okoliu a odoberá teplo stabilnej teploty celému systému do jeho ďalších častí. Medzičlánkom je následne tepelný výmenník cez ktorý tepelná energia prechádza do druhého okruhu, ktorý sa tiež nazýva chladiacim okruhom. Výmenník pozostáva z úzkych kovových komponentov a tie sú od seba oddelené dvoma médiami. Je nutné povedať, že jedno médium odovzdáva teplotu tomu druhému. V tepelnom čerpadle sa teda chladiace médium zohrieva, čo má za následok odparovanie kvôli nízkemu bodu varu. Kompresor následne nasáva chladiace médium, ktoré sa odparuje a stláča ho. Narastajúci tlak spôsobuje aj zvyšovanie teploty. Skvapalňovacie zaradenie zabezpečuje kondenzáciu pary a odovzdanie tepla do tretieho okruhu, ktorý môžeme pokojne označiť za vodný okruh vykurovacieho systému obsluhovaneho tepelným čerpadlom. Komponentom takéhoto čerpadla je tiež expanzný ventil zabezpečujúci uvoľňovanie chladiaceho média. Tepelné čerpadlo si v tomto bode splnilo svoju funkciu a proces tvorby tepla môže začať opäť odznova.  Ideálna je inštalácia takýchto čerpadiel najmä do novostavieb, kde jeho služby oceníme napríklad pri podlahovom vykurovaní. Vykurovanie a príprava teplej úžitkovej vody však nie sú jeho jedinými funkciami. Doplnením celého systému o určité komponenty nám dokáže rovnako kvalitne zabezpečiť aj vetranie chladenie vzduchu v domácnosti. Kompresor čerpadla nie je vôbec energeticky náročný a spotrebuje zanedbateľné množstvo elektrickej energie.

Ak vás tento druh vykurovania oslovil  kliknite na https://www.viessmann.sk/, kde sa dozviete ešte viac informcií.