Výkup elektřiny, cena stanovená distribuční společností

Fotovoltaika již v dnešní době není žádnou novinkou. Svědčí o tom stále více solárních panelů na rodinných domech. No nejen na rodinných domech. Solární panely jsou stále častěji instalovány i na různých nemovitostech využívaných pro podnikatelské účely. Sluneční energii lze využívat různým způsobem – k pokrytí výdajů za elektřinu nebo k ohřevu teplé užitkové vody. Také je možné nespotřebovanou energii velmi výhodně prodat. Výkup elektřiny cena je určována odebírající společností a vypočítávána podle přesně stanoveného vzorce.

Typy fotovotaických systémů

Výkup elektřiny cena podle počtu panelů
Výkup elektřiny a stanovená cena

Solární systém se skládá z některých částí: solárních panelů, solárního měniče, který přeměňuje DC proud na AC proud, který je v této podobně možné spotřebovat v rozvodech domu. V případě nadbytku energie je možné ji prodat do distribuční sítě nebo ji akumulovat v do baterií, které jsou další částí systému. Výkup elektřiny cena se vypočítává podle množství solárních panelů, množství energie, která je do sítě předávána. Je třeba ji přesně dohodnout s distribuční sítí. Ještě před instalací celého systému se doporučuje celý pán projednat s odborníky. Je důležité zvážit technické podmínky ale i možnost spotřeby solární energie. V našem podnebném pásmu je největší spotřeba energie právě v létě. Tehdy je využitelnost 100%. Během jarních a podzimních měsíců poměrně klesá, ale stále je podstatná. V zimních měsících je využitelnost menší vzhledem ke kratším dnům. Nakolik je v létě využitelnost až 100%, doporučuje se fotovoltaiku instalovat právě do těch domácností, kde ji využijí k ohřevu vody v bazénu nebo ve vířivce. Existují dva hlavní typy systémů. Ten první se doporučuje řešit v domácnostech, které většinu elektrické energie využívají během dne, přičemž nespotřebovaná elektrická energie je vykupována distributorem. Tento typ je oproti druhému výhodnější neboť domácnost odebírá z distribuční sítě méně energie a zároveň je výhodnější i pro menší vstupní náklady. Druhý typ je určen hlavně pro ty, kteří elektrickou energii využívají později večer, kdy už slunce nesvítí. Tento typ obsahuje baterie, do kterých se přebytečná energie akumuluje. Odtud a poté pomalu spotřebovává. Více informací o výkupu elektřiny cena, o možnostech instalace a napojení se dozvíte po navštívení následující internetové stránky: https://www.rightpower.cz/