Frekvenční měnič a jeho hlavní role v průmyslu

Problematika frekvenčních měničů a podobných zařízení je občas náročná. Ne každý se v ní dokáže orientovat hned napoprvé. Pokud i vy máte zájem hlouběji poznat, co je to frekvenční měnič a jak funguje, přinášíme vám zajímavé informace o tomto zařízení. Ve světě elektroniky jsou frekvenční měniče zařízení, které se začínají používat stále častěji. Frekvenční měnič se jinak nazývá také invertor a uživateli přináší mnoho výhod. V čem tedy spočívá jeho podstata a jak vlastně funguje?

Frekvenční měniče a jejich využití v praxi

Frekvenční měniče v domácnosti  i průmyslu
Frekvenční měniče v motoru

Frekvenční měnič představuje zajímavou technologii. Když je měnič funkční, dochází ke změně rychlosti otáčení motoru, kterou určuje samotná frekvence napájecího napětí, která je připojená k motoru. Ďalší věcí, která se podepisuje na změně rychlosti otáčení motoru je i počet pólů motoru. V případě této technologie se vyskytují dva základní principy:

Rychlost otáčení – je dána tak rychlostí otáčení výstupního točivého momentu, tak rychlostí otáčení samotného proudu. Pokud se motor spustí, hodnota je nejvyšší hned po spuštění. Točivý moment se zvyšuje úměrně s rychlostí otáčení. V momentě, kdy rychlost překročí určitou mez, dochází ke klesání točivého momentu. Rychlost otáčení motoru je dána tak točivým momentem zátěže, jakož i počtem pólů v motoru a frekvencí napětí.

Jmenovitý kroutící moment motoru – točivý moment je možné definovat jako míru působící síly, díky které dochází k otáčení motoru. Při lineárním pohybu se za jednotku pohybu považuje Newton (N). Pokud se jedná o běžný motor bez lineárního pohybu, označuje se v Nm (N.m.).

Skluz motoru při jeho spuštění – spuštění motoru má za následek to, že je skluz roven 100%, přičemž rychlost otáčení je rovna 0. Frekvenční měnič svou rychlostí zvyšuje skluz. Pokud je točivý moment normální, skluz je v rozmezí 3-5%. Dochází také k jejich kontinuálnímu zvyšování, a to díky zátěži, což má za následek zvyšování proudu motoru. Motor může nadobudnout i záporné hodnoty, a to v momentě, když rychlost otáčení překročí určitou hranici, která se označuje jako synchronní rychlost.

Frekvenční měnič musí být v první řadě kvalitní

Frekvenční měniče představují zařízení, které dokáží značně usnadnit práci. Musí však být v první řadě kvalitní a přinášet užitek. Kvalitní frekvenční měniče naleznete na stránce https://elektromotory-vybo.cz/, kde najdete i všechny potřebné informace, které potřebujete vědět. Dopřejte si i vy kvalitní měniče frekvence za rozumné ceny!