Čo by ste mali vedieť, ak je pre vás pšenica dôležitou poľnohospodárskou plodinou

Poľnohospodárskych plodín pestovaných v našich zemepisných šírkach je v zásade niekoľko. Pšenica si však drží jednoznačné prvenstvo v reakcii na predplodinu. Tá má totižto zásadný vplyv na budúcu úrodu pšenice a pokiaľ sa jej pestovaním plánujete zaoberať, dáme vám niekoľko užitočných rád pre zvýšenie výnosnosti. Najlepšími predplodinami pšenice sú teda také, ktoré dokážu zásadnou mierou potlačiť burinu a do tejto kategórie patria hlavne viacročné rastliny. Voliť by sme však mali tiež plodiny zanechávajúce v zemine dostatok výživy a rozhodujúcim je najmä obsah dusíka. Takéto nároky dokonale spĺňajú ďatelinoviny a podstatná časť strukovín. Ideálnymi sú však aj repa a zemiaky.  

Aj pšenica má dôležité zásady pestovania

Pšenica a jej spracovanie
Úroda pšenice

Pomerne častým variantom pšenice je ten ozimný a ideálnym mesiacom na jeho výsev je september či október. Presný čas na realizáciu tohto procesu je do značnej miery závislý od nadmorskej výšky danej lokality. Oneskorený výsev má svoje opodstatnenie aj z hľadiska zníženého výskytu buriny. Neskoršie obdobie na siatie totižto dokáže zabezpečiť nižšiu úroveň zaburinenia. Ozimná pšenica by však mala byť siata plne v súlade s lokálnymi zvyklosťami. Ak už teda z nejakého dôvodu zvolíte neskorší ozimný výsev, tak pšenica by mala byť siata s poistnou dávkou 10 až 15%. Ak zvolíte skladované osivo, mali by ste si urobiť test klíčivosti. Tento pomerne jednoduchý proces nám dokáže podstatnou mierou pomôcť pri predchádzaní rôznym nepríjemnostiam pri zbieraní úrody. Hĺbka siatia pšenice by mala byť v rozpätí 30 až 45 mm a jednotlivé riadky by mali byť od seba vzdialené cca 95 až 120 mm. Ak teda zvolíme riadky o šírke 160 – 190 mm, potom je prípustná aj možnosť plečkovania. V takomto prípade by sme mali zakladať riadky v koľajovom variante. Ak teda preferujete ekologické poľnohospodárstvo, tak hnojenie by malo byť zabezpečené predovšetkým vďaka živinám pochádzajúcich z predplodín. V prípade ľahších variantov pôdy a pšenice siatej na jeseň nie je hnojenie v tomto období nutné. Ak sa teda rozhodneme v neskoršom období pestovania plodinu hnojiť na list, potom je možné aplikovať maštaľný hnoj a ten je vhodné najmä na jar rozptyľovať nadrobno. Viac zaujímavých informácií nájdete na internetovej stránke http://www.osivo.sk/.